Hà Nội làm thêm 1,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội tới năm 2025 ?(Dân trí) – Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 vừa phê duyệt, đối với nhà ở xã hội, Hà Nội sẽ phát triển mới khoảng 1,2 triệu m2 sàn nhà ở và chuẩn bị đầu tư 1-2 khu nhà ở xã hội độc lập.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025.

TP Hà Nội xác định mục tiêu phát triển nhà ở, giai đoạn 2021-2025 có diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn TP đạt 29,5m2/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 31m2/người và khu vực nông thôn đạt 28m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10m2/người.

Tổng diện tích sàn nhà ở phát triển trong giai đoạn này là khoảng 44 triệu m2. Trong đó, về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 1,21 triệu m2 sàn nhà ở; chuẩn bị đầu tư 1- 2 khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2-3 khu. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Về nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,73 triệu m2 sàn nhà ở. Tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị bảo đảm tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu 5% và nhà ở cho thuê mua đạt tối thiểu 5% trên tổng diện tích sàn nhà ở chung cư tại dự án.

Đồng thời, TP Hà Nội triển khai cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp), các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định (có phát sinh trong quá trình kiểm định) và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định.

Hà Nội làm thêm 1,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội tới năm 2025 - 1
Trong giai đoạn 2021-2025, TP Hà Nội phát triển khoảng 44 triệu m2 diện tích sàn nhà ở (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Về nhà ở riêng lẻ, TP Hà Nội phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn (khoảng 4,5 triệu m2 sàn/năm). Về nhà ở tái định cư, phát triển mới khoảng 555.000 m2 sàn nhà ở.

TP Hà Nội phấn đấu phát triển nhà ở bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở xác định tại Quyết định số 1186/QĐ-UBND; định kỳ cập nhật điều chỉnh số lượng dự án phù hợp với thực tế.

Về nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở, UBND TP Hà Nội dự kiến tổng nhu cầu vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025 là khoảng 437.000 tỷ đồng. Trong đó vốn xây dựng nhà ở xã hội khoảng 12.500 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở tái định cư khoảng 9.500 tỷ đồng.

Dự kiến, nguồn vốn ngân sách là khoảng 5.800 tỷ đồng, trong đó khoảng 283 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội; khoảng 4.860 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư; khoảng 641,3 tỷ đồng để tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu, nhà chung cư cũ; kiểm định và lập đề xuất chủ trương đầu tư phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn TP.

Tại hội nghị trực tuyến về bất động sản ngày 17/2, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, năm nay, TP Hà Nội quyết tâm phải rà soát, đánh giá 750 dự án để thu hồi. Trong đó, thành phố dự kiến sẽ phải dừng 4 dự án và thu hồi trên 2.600ha và chấm dứt hoạt động đối với khoảng 60 dự án chưa xác định đất.

Cũng theo ông Tuấn, về triển khai nhà ở xã hội, mặc dù Thủ tướng chỉ đạo rất mạnh mẽ, có đề án 1 triệu căn hộ, tuy nhiên, khả năng phân bố khu vực nhà ở xã hội chủ yếu là 20% trong các khu nhà ở, khu đô thị mới đã hình thành, còn các khu mới phải đấu thầu, đấu giá thì cần thời gian.

Các cơ chế chính sách cho phân khúc nhà ở cấp trung hiện thiếu. TP Hà Nội sẽ tiến hành đấu thầu 5 khu nhà ở tập trung nhưng cơ chế chính sách về việc này chưa có. Vì vậy, ông kiến nghị cần có một nghị định linh hoạt của Chính phủ để xử lý vấn đề này.

Related Post