Bảng GIÁ ĐẤT Đông Anh, TP Hà NộiBảng GIÁ ĐẤT Đông Anh – Cập nhật Bảng giá đất tại Huyện/Quận Đông Anh, TP Hà Nội (Kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2019)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post